Dây giềng và sợi đan lưới cá chịu thuế GTGT 5%


(TBTCO) - Việc áp thuế GTGT 5% với dây giềng và sợi để đan lưới cá được Bộ Tài chính xác định theo hướng dẫn tại Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại Thông tư 219 nêu trên, thì dây giềng và sợi để đan lưới đánh cá bao gồm các loại lưới đánh cá, các loại sợi, dây giềng và loại chuyên dùng để đan lưới đánh cá không phân biệt nguyên liệu sản xuất có thuế suất thuế GTGT là 5%.

Còn quy định tại Biểu thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư 83/2014/TT-BTC thì các mặt hàng thuộc mã hàng 5607.49.00: “Dây xe, chão bện (cordage), thừng và cáp, đã hoặc chưa tết hoặc bện và đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng, phủ, hoặc bao ngoài bằng cao su hoặc plastic từ polyetylen hoặc polypropylene, loại khác” có mức thuế suất thuế GTGT là 10%.

Nhưng quy định tại khoản 1, Điều 4 Thông tư 83/2014/TT-BTC thì: “Trường hợp hàng hóa được quy định cụ thể thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% hoặc 10% theo quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT thì thực hiện theo quy định tại các văn bản đó; trừ hàng hóa là sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản; thiết bị, dụng cụ y tế thực hiện theo quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều 4 Thông tư này”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp mặt hàng nhập khẩu được xác định là mặt hàng “dây giềng đan lưới đánh cá, sợi đan lưới đánh cá” thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5% theo hướng dẫn tại Thông tư 219/2013/TT-BTC, không áp dụng mức 10% hướng dẫn cho mã hàng 5607.49.00 theo Thông tư 83/2014/TT-BTC.

Mức thuế suất thuế GTGT 5% đối với mặt hàng “dây giềng đan lưới đánh cá, sợi đan lưới đánh cá” được áp dụng thống nhất tại khâu nhập khẩu, tại khâu kinh doanh thương mại theo đúng nguyên tắc tại điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư 83/2014/TT-BTC.

N.P
028.38650.286